Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Drukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. (24.06.2014 r.)

Ogłoszenie