Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza przetarg na zamówienie usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój: (dodano: 16.06.2014)

pdf Ogłoszenie o przetargu

pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdf Wzór umowy

pdf Oferta cenowa

pdf Oświadczenie art. 22

pdf Oświadczenie art. 24

pdf Grupa kapitałowa