Informacje nt. projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" - rekrutacja

Drukuj

Stowarzyszenie B-4 z Rzeszowa w okresie marzec - kwiecień br. planuje rozpocząć rekrutację kandydatów do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu – tj. 50 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

 

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia: ścieżki aktywizacji zawodowej lub ścieżki biznesowej - więcej informacji na stronie www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl - zakładka "O projekcie".

 

 

pdfInformacja prasowa nt. projektu