Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent rodziny

Drukuj
PDF

pdfInformacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 23.05.2014)

Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastępczych Powiatu Puckiego

Drukuj
PDF

Ogłoszenie o Spotkaniu Integracyjnym Rodzin Zastępczych Powiatu Puckiego organizowanym przez Powaitowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku wraz ze Stowarzyszeniem ALVIK oraz Instytutem Żywienia i  Rozwoju ELIGO w dniu 17 maja 2014 r. o godz. 10.00.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie - nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Drukuj
PDF

pdfMiejski Ośrodek pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny (dodano: 05.05.2014)

Targi Pracy i Edukacji w Pucku

Drukuj
PDF

Informacja o Targach Pracy i Edukacji w Pucku organizowanych w Pucku w dn. 10.04.2014 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku.

Plakat

Informacje nt. projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" - rekrutacja

Drukuj
PDF

Stowarzyszenie B-4 z Rzeszowa w okresie marzec - kwiecień br. planuje rozpocząć rekrutację kandydatów do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu – tj. 50 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

 

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia: ścieżki aktywizacji zawodowej lub ścieżki biznesowej - więcej informacji na stronie www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl - zakładka "O projekcie".

 

 

pdfInformacja prasowa nt. projektu