Zmiana godzin przyjmowania interesantów

Drukuj
PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje, iż od dnia 06.08.2018r. ulegają zmianie godziny przyjmowania interesantów Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz Wychowawczych.

Poniedziałek 7.30-14.00

Wtorek 7.30-14.00

Środa 7.30-14.00

Czwartek 12.00-17.00

Piątek 7.30-12.00

[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 02 07 2018 r.

Drukuj
PDF

Wyniki naboru: zobacz

Ogłoszenie o naborze: zobacz

Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Drukuj
PDF

Stowarzyszeniu OVUM w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

· od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,

· w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

· od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00,

· w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

· pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,

· pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,

· pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,

· psychoterapię,

· pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,

· finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,

· bony żywnościowe,

· bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym:

· pomoc psychologiczną,

· pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej,

· pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy w dyspozycji. Żywimy nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli na zapewnienie wsparcia jak największej liczbie mieszkańców naszego województwa.

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 05 2018 r.

Drukuj
PDF

Wyniki naboru

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 05 2018 r.

2 maja NIECZYNNE

Drukuj
PDF

W DNIU 2 MAJA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU BĘDZIE NIECZYNNY