Dowody osobiste

Drukuj
PDF
Wymiana dowodów osobistych

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.


a.. załatwić formalności w urzędach,
b.. odebrać listu poleconego na poczcie,
c.. wziąć kredytu bankowego,
d.. sprzedać lub kupić mieszkania, itp.

Nowy okres zasiłkowy

Drukuj
PDF


W związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego zachęcamy do pobierania wniosków z naszej strony internetowej. Można je znaleźć w dziale Świadczenia Rodzinne. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów.
Dla naszych klientów zostanie również uruchomiona od 16 lipca 2007 usługa składania wniosków drogą elektroniczną. Wnioski składać będzie można pod adresem www.esr.sygnity.pl. Dodatkowo wypełniony formularz wniosku należy wydrukować i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do MOPS w ciągu 14 dni. Za datę rejestracji wniosku uważa się wtedy datę wysłania go drogą elektroniczną.