Praca - Ogłoszenie o naborze

Drukuj
PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Na stanowisko : Pracownik socjalny 2 etaty

Do projektu systemowego pn. „Aktywność-Praca-Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony.

więcej

Wyniki naboru na stanowisko - pracownik socjalny

Drukuj
PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje o wynikach naboru kandydata na stanowisko - pracownik socjalny

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 27.12.2010)

pdfInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku na stanowisko- pracownik socjalny (dodano: 27.12.2010)

OGŁOSZENIE

Drukuj
PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Na stanowisko : Pracownik socjalny 2 etaty

Do projektu systemowego pn. „Aktywność-Praca-Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony.

więcej

Uwaga

Drukuj
PDF

W związku z przejęciem obsługi bankowej MOPS Puck przez Bank Millennium wypłata świadczeń rodzinnych od m-ca 06/2010 będzie dokonywana przez Bank Millenium
w Pucku.

 

Termin wypłaty za m-c 06/2010 :
sobota 19.06.2010 w godz. 8.00 – 13.00

 

Aktywność Praca Rozwój 2010

Drukuj
PDF

KL i EFS

Od stycznia 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi rekrutacje uczestników do Projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Więcej…