Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracownik socjalny

Drukuj
PDF

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 20.01.2011)

Ogłoszenie - rekrutacja uczestników do projektu systemowego

Drukuj
PDF

KL i EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi rekrutację uczestników do Projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Zapraszamy do udziału w projekcie w roku 2011

więcej

Ogłoszenie - praca przy realizacji projektu systemowego

Drukuj
PDF

KL i EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku poszukuje do pracy przy realizacji projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

więcej