Wyniki naboru na stanowisko - pracownik socjalny

Drukuj
PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje o wynikach naboru kandydata na stanowisko - pracownik socjalny

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 27.12.2010)

pdfInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku na stanowisko- pracownik socjalny (dodano: 27.12.2010)

OGŁOSZENIE

Drukuj
PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Na stanowisko : Pracownik socjalny 2 etaty

Do projektu systemowego pn. „Aktywność-Praca-Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony.

więcej

Uwaga

Drukuj
PDF

W związku z przejęciem obsługi bankowej MOPS Puck przez Bank Millennium wypłata świadczeń rodzinnych od m-ca 06/2010 będzie dokonywana przez Bank Millenium
w Pucku.

 

Termin wypłaty za m-c 06/2010 :
sobota 19.06.2010 w godz. 8.00 – 13.00

 

Aktywność Praca Rozwój 2010

Drukuj
PDF

KL i EFS

Od stycznia 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi rekrutacje uczestników do Projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Więcej…

Projekt "Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck"

Drukuj
PDF

KL i EFS

INFORMACJA o realizacji projektu pt.: „Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck” numer: WND – POKL.09.01.01-22-028/09.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Pucku informuje, że w ramach przyznanego do realizacji projektu Unii Europejskiej pt.: „Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck” została podpisana umowa partnerska z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner przeprowadza rekrutację dzieci urodzonych w 2004 roku do Punktu Przedszkolnego powstającego w budynku Niepublicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Pucku ul. Armii Wojska Polskiego 35. Przewiduje się przyjęcie 30 dzieci. Przewidywany proces zakończenia rekrutacji 20 lipiec 2009 r.

Zajęcia rozpoczną się 01 września 2009 r. Spotkanie z zainteresowanymi rodzicami dzieci pięcioletnich planujemy w okresie 17 – 21 sierpnia 2009 r. Dokładna data spotkania zostanie podana do wiadomości. Całkowity pobyt i edukacja dzieci pięcioletnich w Punkcie jest dla rodziców bezpłatna, środki zabezpieczone zostaną przez Unię Europejską.