Ogłoszenie

Drukuj
PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza przetarg na zamówienie usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój:

pdf Ogłoszenie o przetargu
pdf Oferta cenowa
pdf Oświadczenie_art. 22
pdf Oświadczenie_art. 24
pdf SIWZ
pdf Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj
PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : Organizacje i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Aktywność-Praca-Rozwój.

pdf zobacz więcej