Uwaga

Drukuj
PDF

W związku z przejęciem obsługi bankowej MOPS Puck przez Bank Millennium wypłata świadczeń rodzinnych od m-ca 06/2010 będzie dokonywana przez Bank Millenium
w Pucku.

 

Termin wypłaty za m-c 06/2010 :
sobota 19.06.2010 w godz. 8.00 – 13.00

 

Aktywność Praca Rozwój 2010

Drukuj
PDF

KL i EFS

Od stycznia 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi rekrutacje uczestników do Projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Więcej…

Projekt "Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck"

Drukuj
PDF

KL i EFS

INFORMACJA o realizacji projektu pt.: „Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck” numer: WND – POKL.09.01.01-22-028/09.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Pucku informuje, że w ramach przyznanego do realizacji projektu Unii Europejskiej pt.: „Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck” została podpisana umowa partnerska z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner przeprowadza rekrutację dzieci urodzonych w 2004 roku do Punktu Przedszkolnego powstającego w budynku Niepublicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Pucku ul. Armii Wojska Polskiego 35. Przewiduje się przyjęcie 30 dzieci. Przewidywany proces zakończenia rekrutacji 20 lipiec 2009 r.

Zajęcia rozpoczną się 01 września 2009 r. Spotkanie z zainteresowanymi rodzicami dzieci pięcioletnich planujemy w okresie 17 – 21 sierpnia 2009 r. Dokładna data spotkania zostanie podana do wiadomości. Całkowity pobyt i edukacja dzieci pięcioletnich w Punkcie jest dla rodziców bezpłatna, środki zabezpieczone zostaną przez Unię Europejską.

Aktywność Praca Rozwój 2009

Drukuj
PDF

KL i EFS

Od stycznia 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi rekrutacje uczestników do Projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Projekt kierujemy do:

  • osób bezrobotnych,
  • nieaktywnych zawodowo, w tym z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej i należące do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

Oferuje naszym klientom nową formę współpracy i pomocy w rozwiązywaniu Państwa trudnych sytuacji, poprzez:

Więcej…

Aktywność Praca Rozwój 2008

Drukuj
PDF

KL i EFS
Od lipca 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku oferuje naszym klientom nowa formę współpracy i pomocy w rozwiązywaniu Państwa trudnych sytuacji. Formą tą jest Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Więcej…