Realizator programów z ramienia Gminy Miasta Puck – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  1. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć opiekun osoby dorosłej z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności z zaznaczonym punktem o konieczności opieki innej osoby w związku ze znacznym ograniczeniem samodzielnej egzystencji.

W jakiej formie świadczone są usługi?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.    W ramach opieki zapewnione jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

Maksymalny wymiar godzinowy skorzystania z usługi wynosi 240h - do wykorzystania do końca roku kalendarzowego.

Korzystanie z Programu jest  nieodpłatne.

Jakie dokumenty złożyć?

- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – wypełniona przez osobę ubiegającą się o usługi;

- Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej  - wypełniona przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę;

- Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Gdzie pobrać i złożyć dokumenty?

Druki można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku: www.mops.miastopuck.pl oraz w pok. 4 Ośrodka.

Wypełnione druki składa się również w pok. 4

 

Informacje nt programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 58 673 05 28

 

  1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub jej opiekun. Program dedykowany jest osobom dorosłym oraz dzieciom. Osoba zainteresowana może sama wskazać osobę, spoza rodziny i osób wspólnie zamieszkujących, która ma być jej asystentem (osoba taka musi spełniać pewne warunki – szczegóły w MOPS Puck).

W jakiej formie świadczone są usługi?

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma za zadanie być wsparciem dla osoby niepełnosprawnej i służyć pomocą w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego;

- prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych ( w przypadku samodzielnego          zamieszkiwania);

- przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 Korzystanie z Programu jest  nieodpłatne.

 Jakie dokumenty złożyć?

- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – wypełniona przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna;

- Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – wypełniona przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna;

- Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Gdzie pobrać i złożyć dokumenty?

Druki można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku: www.mops.miastopuck.pl oraz w pok. 4 Ośrodka.

Wypełnione druki składa się również w pok. 4

 Informacje nt programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 58 673 05 28

 

  1. Program opieka 75+ (usługi opiekuńcze)

Kto może złożyć wniosek?

Osoba w wieku powyżej 75 lat, która jest zainteresowana skorzystaniem z usług opiekuńczych.

 W jakiej formie świadczone są usługi?

Są to usługi opiekuńcze, których głównym celem  jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości – kontaktów z otoczeniem.

Korzystanie z programu może być częściowo odpłatne (w zależności od dochodu uczestnika).

Jakie dokumenty złożyć?

Wniosek  o pomoc zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty  potwierdzające uzyskiwane dochody,  dokumenty medyczne potwierdzające konieczność korzystania z usług opiekuńczych.

Gdzie pobrać i złożyć dokumenty?

Zarówno druk wniosku o pomoc, jak i wypełnione dokumenty należy składać w pok. 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Informacje nt programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 58 673 05 29

 

Dokumenty do pobrania:

Pobierz

HOT

Dodany: 2023-05-18
Wielkość: 35.04 KB
Pobrany: 107

Pobierz

HOT

Dodany: 2023-05-18
Wielkość: 39.48 KB
Pobrany: 107

Pobierz

HOT

Dodany: 2023-05-18
Wielkość: 25.72 KB
Pobrany: 104

Pobierz

HOT

Dodany: 2023-05-18
Wielkość: 27.88 KB
Pobrany: 111