Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny (22.04.2016 r.)

SPROSTOWANIE do ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (2 etaty) - Referent ds. świadczeń wychowawczych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (2 etaty) - Referent ds. świadczeń wychowawczych (18.02.2016 r.)

pdf Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na Asystenta rodziny (dodano: 15.02.2016)

pdf Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dodano: 10.02.2016)

pdf Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (dodano: 10.03.2015)

pdf Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny (dodano: 19.07.2013)

pdf Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (dodano: 26.04.2013)

pdf Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny (dodano: 22.04.2013)

pdfWyniki naboru kandydatów na stanowisko - Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 09.05.2013)

pdfMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka (dodano: 10.01.2013)

pdfMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka (dodano: 18.12.2012)

pdfKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. finansowo-księgowych w wymiarze 1/2 etatu (dodano: 11.03.2012)

pdfMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku poszukuje kandydata na stanowisko Główny Księgowy (dodano: 01.02.2012)

pdfWyniki naboru kandydatów na stanowisko - Referent ds. świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 20.09.2011)

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Referent ds. świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 11.09.2011)

pdf Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku - Referent ds. świadczeń – umowa na czas określony (dodano: 25.08.2011)

pdf Wyniki naboru kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 11.07.2011)

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 05.07.2011)

pdf Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku - pracownik socjalny - 1 etat (dodano: 26.06.2011)

pdf Wyniki naboru kandydata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dodano: 02.03.2011)

pdfLista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 01.03.2011)

pdfMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dodano: 15.02.2011)

pdfMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku poszukuje do pracy przy realizacji projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. (dodano: 06.01.2011)

pdfKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku - pracownik socjalny (dodano: 06.01.2011)

pdfInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku na stanowisko- pracownik socjalny (dodano: 27.12.2010)

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 27.12.2010)

pdfKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 07.12.2010)

pdfInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń – w wymiarze ½ etatu oraz Referent ds. księgowości – w wymiarze ½ etatu (dodano: 31.01.2010)

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń oraz Referent ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 21.01.2010)

pdfKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. rozliczeń – w wymiarze ½ etatu oraz Referent ds. księgowości – w wymiarze ½ etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 12.01.2010)

pdfOgłoszenie o odwołaniu naboru na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 04.12.2009)

pdfKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 29.11.2009)

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 25.06.2009)

pdf Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 02.06.2009)

pdf Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowo- kadrowych i zamówień publicznych (dodano: 06.11.2008)

pdf Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 06.10.2008)

pdf Protokół z przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 06.10.2008)

pdf Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 06.10.2008)

pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (dodano: 31.08.2008)

pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

pdf Protokół z przebiegu naboru na stanowisko księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

pdf Lista knadydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

pdf Protokół z przebiegu naboru na stanowisko księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku