Kierownik – Agnieszka Kwidzińska

Główny Księgowy- Sylwia Felkner-Reszka

 

Sekcja Świadczeń

Inspektor  ds. świadczeń - Milena Kolbowicz

Inspektor ds. księgowo- kadrowych i zamówień publicznych - Hanna Hebel

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Alicja Wittbrodt

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Emilia Ciskowska

Referent ds. finansowo-księgowych - Izabela Supińska

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Starszy specjalista pracy socjalnej -Hanna Mikołajczyk

Pracownik socjalny - Grażyna Darznik

Pracownik socjalny - Daria Gajewska

Specjalista pracy socjalnej - Bogumiła Pozorska

Asystent rodziny - Lucyna Budzisz

 

Sekcja Świadczeń Wychowawczych

Referent ds. świadczeń wychowawczych - Mariola Niedźwiecka