Przedstawiamy listę jednostek

 

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

Dane teleadresowe jednostki

Charakterystyka

Zakres poradnictwa

Kryteria dostępu do usługi

Sposób dokonywania zgłoszeń

Dni i godziny przyjęć interesantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

84-100 Puck, ul. Mestwina 32

tel./fax 58 673 41 93

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprpuck.pl

-rodzinne

-psychologiczne

-pedagogiczne

-socjalne

 

osoby współpracujące w zakresie pieczy zastępczej

telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy urzędu

poniedziałek – piątek:

7.30 - 15.30

Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR Puck

84-100 Puck, ul. Mestwina 32

tel. 58 673 13 53

664 494 749

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w ramach interwencji kryzysowej

-rodzinne

-psychologiczne

-pedagogiczne

-doradztwo prawne

-w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej

telefonicznie lub osobiście

poniedziałek, wtorek, środa, piątek:

8.15 – 14.00

czwartek: 8.15 – 17.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

84-100 Puck ul. 10 Lutego 38,

tel. 58 675 46 77

58 675 46 79

58 675 46 81

58 572 03 44

rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,

bez kryterium

osobiście, telefonicznie

poniedziałek –piątek: 7.30 - 15.30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

tel. 58 673 56 53

w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,

bez kryterium

osobiście, telefonicznie

poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Punkt Pomocy Rodzinie Gminy Puck

84-100 Puck, ul. Lipowa 3c

psychologiczne, psychiatryczne, porady prawne

 

 

tylko mieszkańcy Gminy Puck

osobiście

poniedziałek

16.00-19.00 - konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

 

poniedziałek

16.00-19.00 - konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

 

wtorek 13.00-16.00 porady prawne

 

środa 16.00-18.00 -konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i ofiar przemocy;

 

sobota (pierwsza i trzecia miesiąca) 13.00-17.00

konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 38

58 673 56 53

58 675 46 81

w sprawie przeciwdziałania przemocy rodzinie,

bez kryterium

osobiście

poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Centrum Integracji Społecznej

ul. Komr E. Szystowskiego 10, 84-100 Puck

Swarzewo,

ul. Władysławowska 39

698 691 342, 608 039 271

dla bezrobotnych,

bez kryterium

osobiście, telefonicznie

poniedziałek – piątek:

7.30-16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej

Władysławowo, ul. Hallera 19

prawne

 

 

rodzinne

klienci OPS

osobiście

piątek

godz. 11.00 - 12.00

 

środa

godz.9.00 - 12.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Władysławowo, ul. Hallera 19

 

 

 

 

 

9.1.Punkt konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Władysławowo, ul. Hallera 19

psychologiczne

osoby i rodziny z problemem alkoholowym

 

osobiście

poniedziałek, wtorek godz.16.00 - 18.00

 

 

 

psychiatryczne

osoby i rodziny z problemem alkoholowym

 

osobiście

poniedziałek

godz. 13.30-15.30

 

 

 

indywidualne spotkania terapeutyczne

osoby i rodziny z problemem alkoholowym

 

osobiście

czwartek

godz.16.00-18.00

 

 

 

prawne

osoby i rodziny z problemem alkoholowym

 

osobiście

wtorek

godz.16.00-18.00

 

9.2.Punkt konsultacyjny dla Ofiar i Sprawców Przemocy

Władysławowo, ul. Hallera 19

spotkania indywidualne

osoby i rodziny z problemem przemocy

 

Tel.600319068

poniedziałek godz.16.00-18.00

 

 

 

traumatolog

osoby i rodziny z problemem przemocy

 

Tel.600319068

czwartek

godz.16.00-18.00

 

 

 

terapia ofiar przemocy

osoby i rodziny z problemem przemocy

 

Tel.586745418

lub osobiście

2 razy w miesiącu

 

 

 

terapia sprawców przemocy

osoby i rodziny z problemem przemocy

 

Tel.586745418

lub osobiście

2 razy w miesiącu

 

 

 

prawne

osoby i rodziny z problemem przemocy

 

osobiście

wtorek

godz.16.00-18.00

 

 

 

psychiatryczne

osoby i rodziny z problemem przemocy

 

osobiście

poniedziałek

godz. 13.30-15.30

 

9.3.Punkt dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Władysławowo, ul. Hallera 19

terapeutyczne

dorośli i młodzież z problemem uzależnienia

 

osobiście

wtorek

godz.16.00-18.00

 

 

 

psychiatryczne

dorośli i młodzież z problemem uzależnienia

 

osobiście

poniedziałek

godz.13.30-15.30

 

 

 

psychologiczne

dorośli i młodzież z problemem uzależnienia

osobiście

poniedziałek

godz.16.00-18.00

wtorek

godz.16.00-18.00

 

9.4.Konsultacje dla dzieci i młodzieży

Władysławowo, ul. Hallera 19

psychiatryczne

klienci OPS

Dzieci i młodzież z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

Tel. 586745418

lub osobiście

1 raz w miesiącu

 

 

 

grupa terapeutyczna

klienci OPS

Dzieci i młodzież z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

 

Tel. 660618611

 

2 razy w miesiącu

 

10.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

Puck, ul. Stary Rynek 2

Tel. 58 673-05-45

konsultacje psychologiczne dla dorosłych

 

poradnictwo prawne

mieszkańcy miasta Puck

telefonicznie,

osobiście

poniedziałek

13.30-15.30

 

 

wtorek

16.00-18.00

11.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Puck, ul. Stary Rynek 2

Tel. 58 673-05-45

wstępne konsultacje, motywacja do leczenia,

udzielanie informacji (policjant, pracownik socjalny, kurator, pedagog)

mieszkańcy miasta Puck

telefonicznie,

osobiście w godzinach przyjęć danego specjalisty

czwartek

16.00-18.00

12

Punkt pomocy rodzinie

Puck, ul. Lipowa 3c

Tel. 58 673-46-56

dyżur psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień dla osób z problemami dotyczącymi narkotyków i dopalaczy

 

klienci MOPS i MKRPA w Pucku

 

telefonicznie,

osobiście

 

1 i 3 sobota miesiąca w godz. 9.00-13.00

13.

Grupa wsparcia dla kobiet

Puck, ul. Lipowa 3c

wsparcie dla kobiet

kobiety z terenu miasta Puck

pracownicy socjalni MOPS w Pucku

środa

16.00-18.00

14.

Punkt Pomocy Rodzinie w Helu

84-150 Hel, ul. Komandorska 2

Tel.586777276

psychologiczne, prawne, terapeutyczne

osoby, rodziny, wymagające tej formy pomocy i wsparcia

przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny, osobiście

poniedziałek:

15:30 - 17:30

środa: 15:00 - 15:30

czwartek: 16:00 - 18:00

piątek: 15:00 - 16:00

sobota: 9:00 - 13:00

15.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Helu

84-150 Hel, ul. Wiejska 50

586777254

psychologiczne, prawne, pedagogiczne,

z zakresu pomocy społecznej

rodziny dotknięte przemocą

Niebieska Karta

w miarę potrzeb

16.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu

84-150 Hel, ul. Komandorska 2 586777276 www.mkrpa.gohel.pl

prawne

osoby z problemem

przez rodzinę, policję pracownika socjalnego,

w każdą środę od 15:00 do 18:30

17.

Grupa Anonimowych Alkoholików ”May Day”w Helu

84-150 Hel ul. Komandorska 2

-----

osoby z problemem

udział osobisty

w każdą środę

o godz. 18:00

18.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kosakowie

81-198 Kosakowo

ul. Fiołkowa 2B

(siedziba GOPS Kosakowo)

 

- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
- w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
- w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w ramach interwencji kryzysowej,
- dla bezrobotnych,
- dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
- z zakresu praw konsumentów,
- praw dziecka,
- praw pacjenta,
- ubezpieczeń społecznych,
- prawa pracy,
- prawa podatkowego,
- dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego,
- i inne.

dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

telefoniczne, osobiste

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00

19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (porady prawne realizowane przez Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie)

81-198 Kosakowo

ul. Fiołkowa 2B

tel. /58/ 620-82-02

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. /58/ 660-43-04

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

konsultacje i doradztwo prawne w prowadzeniu spraw związanych z występowaniem uzależnień i przemocy

 

dla osób skierowanych przez:

- Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

telefoniczne, osobiste

dni tygodnia uzgadniane indywidualnie 2 godz. w tygodniu

20.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (porady psychologiczne realizowane przez Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie)

81-198 Kosakowo

ul. Fiołkowa 2B

tel. /58/ 620-82-02

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. /58/ 660-43-04

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

konsultacje i doradztwo psychologiczne w prowadzeniu spraw związanych z występowaniem uzależnień i przemocy

 

dla osób skierowanych przez:

- Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

telefoniczne, osobiste

wtorki i czwartki:

15.30-17.30

21.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

84-140 Jastarnia

ul. Portowa 24

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 58 675-19-00

58 675-19-01

58 675-19-69

 

poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,

poradnictwo przeciwdziałania przemocy w rodzinie

dla osób zameldowanych na terenie gminy Jastarnia

telefonicznie, osobiście

7.30-15.30

 

przyjmowanie interesantów od poniedziałku do czwartku: 9.00-13.00

22.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa

socjalne

mieszkańcy gminy

tel., osobiste, pisemne

poniedziałek – środa: 7.30-15.30

czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00

23.

Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS

ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa

w sprawie przeciwdziałania przemocy rodzinie,

mieszkańcy gminy

tel., osobiste. pisemne

poniedziałek –środa: 7.30-15.30

czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00

24.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa

w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,

mieszkańcy gminy

osobiste, pisemne

wtorek: 15.30-17.00

25.

Punkt Psychologiczny przy GKRPA

 

ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa

psychologiczne

mieszkańcy gminy

osobiste

wtorek: 14.00 – 16.00

26.

Poradnictwo prawne

ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa

prawne

mieszkańcy gminy korzystający z systemu pomocy społecznej

osobiste

wtorek, czwartek:

8.00 – 15.00

27.

Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna

Pucku

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

58 673 25 69

psychologiczno - pedagogiczne

  • dzieci,

  • młodzież,

  • rodzice,

  • nauczyciele

telefoniczne oraz osobiście

od poniedziałku

do piątku

telefonicznie

od 9.00 do 13.00

osobiście

od 8.00. do 15.30

28.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pucku

84-100 Puck, Stary Rynek 2 (wejście od ulicy 1 Maja)

prawne

dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

osobiście

od poniedziałku

do piątku

w godz. 8.00-12.00

29.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Władysławowie

84-120 Władysławowo,

ul. Gen. J. Hallera 19

(Urząd Miejski, II piętro)

prawne

dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

osobiście

poniedziałki, środy, piątki:

w godz. 9.00 - 13.00

wtorki, czwartki:

w godz.12.00 - 16.00